Βιοαιθανόλη 96,6% 10L

Βιοαιθανόλη 96,6% 10L

MSDS πατήστε εδώ

Mέσος χρόνος καύσης περίπου 2 ώρες ανά λίτρο

Κατάλληλο για όλα τα τζάκια βιοαιθανόλης και δοχεία καύσης βιοαιθανόλης

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ βιοαιθανόλη στο δοχείο καύσης ενώ υπάρχει ακόμα φωτιά.

Να χρησιμοποιείται σε χώρους τουλάχιστον 20τ.μ. με ύψος οροφής τουλάχιστον 2,5m