Μεθανόλη 95% μετουσιωμένη με 5% τολουόλιο 3kg, 15kg

Μεθανόλη 95% μετουσιωμένη με 5% τολουόλιο 3kg, 15kg

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

MSDS πατήστε εδώ

ΕΤΙΚΕΤΑ πατήστε εδώ