Οξικό οξύ 10% 4kg,20kg

Οξικό οξύ 10% 4kg,20kg

Το προϊον αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

MSDS πατήστε εδώ

ΕΤΙΚΕΤΑ πατήστε εδώ