Αιθυλενογλυκόλη (Monoethylene Glycol-MEG)

Αιθυλενογλυκόλη (Monoethylene Glycol-MEG)

Αδιάλυτο αντιψυκτικό

Διαθέσιμο σε συσκευασίες 1kg,  4,5kg, 22kg & βαρέλι 230kg

MSDS πατήστε εδώ