Ισοπροπυλική αλκοόλη 99,9% (IPA)

Ισοπροπυλική αλκοόλη 99,9% (IPA)

Συσκευασίες:1L, 3kg, 15kg, 160kg

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το προιόν μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

SDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ