Αρωμα ανανάς (pineapple flavour)

Αρωμα ανανάς (pineapple flavour)