Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο

Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο

Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο (G.Lussac/Tralles/Vol%)10-44(Carter)/0+40oC

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης

Συνοδευόμενο με πίνακα αντίστοιχησης θερμοκρασίας

Διαβαθμιση: 1% / 0,5 (1οC θερμομέτρου)

Βαθμονόμηση: 20οC

Απόκλιση:+-1/+-0,5

Μήκος 370mm

Συσκευασία:Πλαστικό κουτί

Προέλευση: Γαλλία