Αλκοολόμετρο 0-100%Vol.

Αλκοολόμετρο 0-100%Vol.

Αλκοολόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%) 10-44 (Cartier)

Για μέτρηση αιθυλικής αλκόολης

Διαβάθμιση :1%/0,5

Βαθμονόμηση:20οC

Aπόκλιση:+-2/+-1

Μήκος: 300mm

Συσκευασία: πλαστικό κουτί

Προέλευση:Γαλλία