Μουστόμετρο

Μουστόμετρο

ΜΟΥΣΤΟΜΕΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Τριπλής κλίμακας (Pese Mout short type)

Ειδικό βάρος 0,980-1,170/ Baume 0-21/ Sugar 0-43%

Αντιστοίχηση οινοπνεύματος 0-25% Vol.

Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη,καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού.

Διαβάθμιση: 0,002/0,25/0,5/0,5

Βαθμονόμηση: 15οC

Μήκος: 270mm

Συσκευασία: πλαστικο κουτί

Προέλευση:Γερμανία