Ποντικοπαγίδα με κόλλα 2 τεμ μεγάλη

Ποντικοπαγίδα με κόλλα 2 τεμ μεγάλη