Ποντικοπαγίδα με κόλλα 2 τεμ μικρή

Ποντικοπαγίδα με κόλλα 2 τεμ μικρή