ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΚΙΩΝ BLUE FLAME 250g

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΚΙΩΝ BLUE FLAME 250g

Όταν το τζάκι μας καίει ξύλα ή κάρβουνα αυτά απελευθερώνουν πίσσα ρετσίνι και καπνιά. Όλα αυτά τα υλικά είναι εύφλεκτα γι’ αυτό δημιουργείται κίνδυνος ανάφλεξης της καμινάδας. Με το καθαριστικό καμινάδας BLUE FLAME PLUS όλα αυτά τα επικίνδυνα υλικά αδρανοποιούνται και η καμινάδα δεν κινδυνεύει να πάρει φωτιά.