ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (Τριχλωρομεθάνιο)

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (Τριχλωρομεθάνιο)

Διαθέσιμο σε συσκευασίες:500m(700g)/  1L(1,4kg) / 4L (5,6kg)

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

MSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ