Καθαριστικό spray ηλεκτρικών επαφών (contact spray)

Καθαριστικό spray ηλεκτρικών επαφών (contact spray)