θερμόμετρο κουζίνας (κωδ.1875-1)

θερμόμετρο κουζίνας (κωδ.1875-1)