Πυκνόμετρο 0-20% (Αλατόμετρο Pése Sel) 766-4 κωδ

Πυκνόμετρο 0-20% (Αλατόμετρο Pése Sel) 766-4 κωδ

Για μέτρηση άλμης σε τυριά, τουρσιά, ελιές
Διαβάθμιση: 0,5%
Βαθμονόμηση: 15°C
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία