Τετραυδροφουράν 99,8% 2,5L (THF)

Τετραυδροφουράν 99,8% 2,5L (THF)

Κωδ προιόντος:296-3

Cas no: 109-99-9

 MSDS πατήστε εδώ

TDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ

COA πατήστε εδώ

COA πατήστε εδώ

Το προϊόν αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ