Τολουόλη 2,5L Toluene Puriss p.a.

Τολουόλη 2,5L Toluene Puriss p.a.

Κωδ προιόντος: 675

 Toluene puriss p.a. ACS Reagent Reag. Ph Eur >99.7%

Formula C7H8   Cas no 108-88-3

MSDS πατήστε εδώ

COA πατήστε εδώ

Το προϊον αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ