Ποτήρια ζέσεως 50ml, 100ml, 400ml, 1000ml, 2000ml

Ποτήρια ζέσεως 50ml, 100ml, 400ml, 1000ml, 2000ml