Μεταμπισουλφίτ καλίου πούδρα

Μεταμπισουλφίτ καλίου πούδρα