Κρεμόριο (όξινο τρυγικό κάλι)

Κρεμόριο (όξινο τρυγικό κάλι)