Φωσφορικό οξύ 85% FG (6kg,25kg,1100kg)

Φωσφορικό οξύ 85% FG (6kg,25kg,1100kg)

Μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολόγίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

MSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ