Φορμόλη 37% (Υδατικό διάλυμα φορμαλδευδης 37%)

Φορμόλη 37% (Υδατικό διάλυμα φορμαλδευδης 37%)

1l, 4kg,23kg, 230kg, Παλετοδεξαμενή

eSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ