Υδρύαλος(Sodium silicate solution R3,4 39,4 Be 20C)

Υδρύαλος(Sodium silicate solution R3,4 39,4 Be 20C)

1.350kg, 5kg, 28kg

MSDS πατήστε εδώ