Υπεροξείδιο υδρογόνου 50% (1lt,5kg, 25kg,70kg)

Υπεροξείδιο υδρογόνου 50% (1lt,5kg, 25kg,70kg)

Το προϊόν αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ και υπεύθυνη δήλωση για την χρήση του προιόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/1148

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

MSDS προϊόντος

ΕΤΙΚΕΤΑ προϊόντος