Διαλυτικό Ξυλόλη

Διαλυτικό Ξυλόλη

1lt, 3kg, 17kg, 180kg

Μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

Για επαγγελματική χρήση

MSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ