Νιτρικό οξύ 68%

Νιτρικό οξύ 68%


Το προϊόν αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ και υπεύθυνη δήλωση για την χρήση του προιόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/1148

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

MSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ