ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΩΝ

ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΩΝ

Περιγραφή

Ένας επιπλέων  χλωριωτής πισίνας είναι ένα εύκολο σύστημα τροφοδότησης χλωρίου σε μικρές πισίνες. Χρησιμοποιεί ειδικές μικρές ταμπλέτες χλωρίου που υφίστανται αργή διάλυση δια μέσου της ροής νερού και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται χλωρίωση του χωρίς την απότομη τροφοδότηση μεγάλης ποσότητας χλωρίου.

Ο επιπλέων  χλωριωτής πισίνας προσφέρει απλή χρήση και δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας τροφοδότησης του χλωρίου μέσω της ρύθμισης της ποσότητας του νερού που διέρχεται δια μέσου του σώματος του. Σταθεροποιήστε τη θέση τοποθέτησης του μέσω της δυνατότητας που προσφέρει.