Λίπασμα 20-20-20 (χηλικό)

Λίπασμα 20-20-20 (χηλικό)