Muscid 5GB 12,5gr 2ΤΜΧ

Muscid 5GB 12,5gr 2ΤΜΧ

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο σκεύασμα για τον έλεγχο της οικιακής μύγας στους στάβλους και στα πτηνοτροφεία.

ΣΤΟΧΟΙ: Οικιακή μύγα (Musca domestica) ΔΡΑΣΤΙΚΗ: Acetamiprid 0,495% Z-9-tricosene 0,06%