Χλωριούχο μεθυλένιο 1Kg,5kg,25kg,270kg

Χλωριούχο μεθυλένιο 1Kg,5kg,25kg,270kg

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο με έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό ΑΦΜ

MSDS πατήστε εδώ

Ετικέτα πατήστε εδώ