Εγκατάσταση Ασπροπύργου


H εγκατάσταση μας στον Ασπρόπυργο θα λειτουργεί 08:00-15:00 καθημερινά ως εξής:

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στο 210-4179316 ή στο e-mail info@kalochem.gr για να επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων και να συμφωνούνται εκ των προτέρων οι λεπτομέρειες παράδοσης ή παραλαβής και πληρωμής των εμπορευμάτων.

 Η προϋπόθεση για να ισχύουν όλα τα παραπάνω είναι αυστηρά η έκδοση τιμολογίου. Έκδοση λιανικής απόδειξης ΔΕΝ είναι εφικτή!!

 Μπορείτε πάντα να εξυπηρετείστε και από το e-shop μας (www.kalochem.shop ). 


 
 Στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, λειτουργεί από το 2012 μια σύγχρονη ιδιόκτητη

 εγκατάσταση 3.000m3 στην οποία λειτουργούν:

 

 

 

 

  • αδειοδοτημένο εργαστήριο/μονάδα παραγωγής προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών
  • στεγασμένος χώρος αποθήκευσης των προϊόντων (χημικά και τελικά παραγόμενα)
  • ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη συσκευασία και ανασυσκευσία εύφλεκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών ουσιών και φυσικά μη επικίνδυνων χημικών προϊόντα 
  • δεξαμενές, υπέργειες και υπόγειες, για την αποθήκευση υγρών προϊόντων κατάλληλα πιστοποιημένες και για αποθήκευση επικίνδυνων υγρών,
  • χώρος ποιοτικού ελέγχου και Χημείο για το κομμάτι της παραγωγής και για το κομμάτι της διανομής 

  

 

Η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να συσκευάζει και να προωθεί όλα της τα προϊόντα σε ποικίλων μεγεθών συσκευασίες (από ένα 1 κιλό ως ένα τόνο), προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών.

Για τη διανομή των προϊόντων της διαθέτει  4 ιδιόκτητα φορτηγά, συνολικού μεικτού φορτίου 35,5 τόνων, κατάλληλα εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά σύμφωνα με την οδηγία  ADR για την ασφαλή μεταφορά επικινδύνων προϊόντων. 

                                

H εγκατάσταση της εταιρείας στον Ασπρόπυργο υπερκαλύπτει τις ανάγκες σε χώρους και είναι σχεδιασμένη με το πλέον σύγχρονο τρόπο εφαρμόζοντας ένα ενοποιημένο σύστημα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.Το Σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1801 και υποστηρίζεται από έγγραφες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα που αποτυπώνουν την λειτουργική δομή της εταιρείας και τεκμηριώνουν την συμμόρφωσή της σε σχέση με τις απαιτήσεις των προτύπων. Διαθέτει μηχανισμούς για να θέτει και να αναπροσαρμόζει στόχους και σκοπούς. Οι αρχές, οι δεσμεύσεις καθώς και οι στόχοι της εταιρείας αποτυπώνονται στις παρακάτω πολιτικές ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας & ασφάλειας της εργασίας:


ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ