Εγκατάσταση Ασπροπύργου

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστή από Μ.Παρασκευή 03/05/24  έως και Τρίτη του Πάσχα 07/05/24

Η εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.-KALOCHEM ιδρύθηκε το 1975 και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στην λιανική και χονδρική εμπορία χημικών προϊόντων.

Τα διακινούμενα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες ,σε επαγγελματίες χρήστες & στο ευρύ κοινό και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Στη διαδρομή της έως σήμερα η εταιρεία έθεσε ως στόχος της τη κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε προϊόντα των οποίων οι προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις τους φροντίζοντας πάντα να τηρούνται οι χρόνοι παράδοσης και να ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις των διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Η εγκατάσταση της εταιρείας στον Ασπρόπυργο στο Ο.Τ. 11 του Τομέα ΙΙ της ΒΙ.ΠΑ. Διυλιστηρίων συνολικής επιφανείας 3.500 τ.μ η οποία λειτουργεί από το 2012, υπερκαλύπτει τις ανάγκες σε χώρους και είναι σχεδιασμένη με το πλέον σύγχρονο τρόπο εφαρμόζοντας ένα ενοποιημένο σύστημα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.

Στην εγκατάσταση λαμβάνει χώρα εμπορία, αποθήκευση & ανασυσκευασία χημικών προϊόντων όπως επίσης και η δραστηριότητα της παραγωγής και σχεδιασμού χημικών και καθαριστικών προϊόντων με απλή ανάμειξη.

Από το 2022 λαμβάνει χώρα και ανασυσκευασία πρώτων υλών για χρήση σε καλλυντικά σε ειδικά διαμορφωμένο συσκευαστήριο στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Το συσκευαστήριο είναι εξοπλισμένο με ειδικά συσκευαστικά μηχανήματα & καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την εν λόγω διαδικασία.

Η υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης για την εταιρεία αφορά την απόκτηση μεγαλύτερης δυναμικότητας αποθήκευσης, την κατασκευή χώρου παραγωγής & ανασυσκευασίας και εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, με απώτερο σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης επιχειρηματικής ευελιξίας και την βελτίωση των διακινούμενων- ανασυσκευαζόμενων προϊόντων καθώς επίσης και των σχετικών υπηρεσιών.

Η εγκατάσταση είναι πλήρως αδειοδοτημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία & βάσει των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα.

Η εταιρεία είναι σε πλήρη γνώση των σοβαρών εξελίξεων στη χημική νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας και έχει λάβει τα μέτρα της με τη βοήθεια έμπειρων συμβούλων να διακινεί τα προϊόντα της σύννομα.

Όπου απαιτείται προβαίνει στην αδειοδότηση της κυκλοφορίας των προϊόντων της, εφαρμόζει τους κανονισμούς REACH & CLP & τη νομοθεσία ADR για τις οδικές μεταφορές ως αποστολέας επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Πραγματοποιεί επίσης επενδύσεις για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εκτέλεση των παραγγελιών και υπηρεσιών να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και τηρώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.